KURS

Kurs med Oddrun Øfsti Brandsæter i helgen 22- 24. mars!!
Opplysninger kommer!
Meld din interesse til sekretær Inger Stokke så snart som mulig! groenstokk@gmail.com   


Se vårens temakvelder (minikurs) under siden Malekvelder.
Kommer etter hvert.
 

__________________________________________________________________________ 

Kurs med Oddrun Øfsti Brandsæther, apri 2018

Tegnekurs med Youri Ivanov, sept. 2015

Rita og Jouri -

 

 

Deltakerne på portrettkurset med Jouri 2014

Jouri studerer resultat

Helga Rødahl på kurs med Jouri

Tittel: Resultat av kurskveld for barn og unge med Soft Pastell.

    

 

 

 

 

 

 

Kurset med Åse Lyng var inspirerende og lærerikt. 8 medlemmer i Frei Maleklubb deltok.

Her følger noen bilder fra kurset -

Åse Lyng 2013

Kurs


Morten Gjul underviser. 2012