Her er vi!
 

-      Frei maleklubb har sine malekvelder hver 14. dag i  Bolghaugstua forsamlingshus.

Bolghaugstua ligger på Frei, i Kristiansund kommune.

Følg veien fra Kristiansund forbi Rensvik, mot Krifast.
Ta av til høyre på veien ned til nedre Bolga på Skjærahøgda.
Kjør rett frem til du kommer til en bakketopp. Huset ligger da på høyre side. 

Blanke ark (lerret)?

Velkommen til

malekvelder og aktiviteter i 2019             
Malekvelder: (kl.18.00 - 21.00)
Annenhver mandag i Bolghaugstua

14. januar 2019
28. januar
11. februar ÅRSMØTE
25. februar
11. mars
25. mars
8. april 
6. mai
20. mai
 3. juni (sommeravslutning).

 
Høstens 2019:

Kjære medlemmer!!
Kan dere være så snill å ofre et bilde eller 2 på hjemmesiden vår! Den må fornyes!
Ikke et eneste bilde er kommet inn i 201
9 -.

Jeg kan selvfølgelig fylle opp galleriet for 2019 med mine egne malerier, men er det retferdig for de øvrige medlemmer å eksponere seg selv!?
Vurderer å trekke meg fra dette vervet fra neste år! Mulig det er bedre at noen som bor og virker på Frei får overta. Uten drahjelp er jeg sjanseløs!
(Dagens fustrasjon)

Hilsen administrator Jorun Kvistnes
 
NESTE MALEKVELD:
26. august
9. september
23. september
7. oktober
21. oktober
4. november
18. november
2. desember  (juleavslutning). 
 

Styremøter 2019: 

Nytt styremøte: 26. august kl. 19.00


  

 

Vår æresmedlem Harald Skotheimsvik fra temakveld: Male trær, november 2017. En fink lærer og kunstner med maaange års ansenitet.