Oppdatert vaktliste

 

Vaktliste - utstilling Frei maleklubb Futura 2019 pr 4/11-19

 

Åpning: fredag 1. november kl 17 (Alle er velkommen!) og avslutning lørdag 14. desember

 

Vaktlengde: minimum ukedag/fredag 12 -17 og lørdager 11-18. Vi har åpent hver fredag og lørdag men om noen har anledning andre dager må de gjerne det. Noter vakter og salg her (liste i lokalet).

 

Navn:

Dag/dato

SALG ?//kommentar

Alle til stede

Lena/Anita

Fredag 1/11 – 17.00 - åpning

 

Lena/Geir Atle

Lør 2/11

 

Fri

Søn 3/11

 

 

Man 4/11

 

 

Tir 5/11

 

 

Ons 6/11

 

 

Tors 7/11

 

Anita/Leif

Fre  8/11

 

Helge Karlsvik/Leif

Lør 9/11

 

Fri

Søn 10/11

 

 

Man 11/11

 

 

Tir 12/11

 

 

Ons 13/11

 

 

 Åpning: fredag 1. november kl 17 (Alle er velkommen!) og avslutning lørdag 14. desember

 Med vennlig hilsen

Inger Stokke
Tlf. +4741928023


 
Utstilling høst 2019
(utdrag fra styreprotokoll).

 

Åpner 1. november kl. 17.00

Utstillingslokaler: Klubben har fått tilbud om å benytte 150 kvm i 2. etg. på Alti-Futurasenteret. Evt. husleie og strøm vil her være innenfor det klubben vanligvis budsjetterer ifm utstillinger.

Deltakere: Det har meldt seg 10 deltagere til utstillingen og derav to nye medlemmer.

Utstillingsavgift: Ingen avgift for klubbens medlemmer.

Loddbøker: Geir Atle kjøper inn 2 loddbøker samt melder fra til lotteritilsynet. Vi selger i hovedsak lodd i utstillingslokalet ifm at utstillingen er åpen. Alle deltakere bringer med en gevinst til åpningsdagen; det er ønskelig at gevinstene i hovedsak er egne bilder. Utstillingskomiteen tar ansvar for korrekt trekking lørdag 14. desember.

Utstillingsperiode: Vi planlegger åpning fredag 1. november kl 17 og avslutter senest lørdag 14. desember kl 18. Dersom vi mangler vakter kan avslutning bli lørdag 7. desember. Utstillingskomiteen v/Inger tar ansvar for annonsering og markering av åpningen.

Opprigging av utstilling: Geir Atle og Anita (+Eivind Grønseth) møtes ved Bolghaugstua tirsdag 29. oktober kl 09.45 og frakter følgende til Futura: 8 maleplater med tilhørende oppheng, bukk med plakater, klubbens rollup, lite bord, stoler, etc. Inger har avtalt med driftsleder ved Futura at utstyr tas inn via senterets bakside/heis.

Deltagere vil få nærmere beskjed om når bilder kan henges opp neste uke. Siden utstillingen ikke er åpen hver dag er det viktig å lage en fin utstilling i vinduene ut mot korridor i sentret. Det er et felles ansvar å bidra til en kreativ utstilling. Vi trekker maleplater/utstillingsplass før utstillingen og bytter plass foran/bak underveis. Geir Atle (kasseser) ordner med pengeskrin/vekslepenger. Lena/Inger lager informasjonsplakater (hvem er utstillere, utstillingsperiode, loddsalg, åpningstider, neste åpningsdag etc.); Inger kan bidra med å henge opp plakater ved utstillingen.

Nedrigging: Utstillingen tas ned etter avtale med ledelsen og vaktmester ved Futura. Om det er ønskelig kan bildene henge i lokalene til over nyttår. Alle har ansvar for å ta ned egne bilder og bidra til å rydde og klargjøre lokalene etter ønske fra ledelsen ved Futura. Geir Atle kan bidra med kjøring av plater etc. etter 16. desember.

Betalingsordning bilder: Geir Atle (kasserer) ordner medpengeskrin/vekslepenger og kvitteringsblokk samt konvolutt tilhørende hver deltager (v/ salg). Deltagerne lager selv liste over egne bilder med priser. 10 % av salget går til klubben. Det lages liste over medlemmenes mobilnummer; personlig VIPPS kan også benyttes ved betaling av bilder.

Det enkelte medlem må selv ta ansvar for å betale kunstneravgift (5%) ved salg av bilde med pris over 2000 kr.

Merking av bilder: Inger lager ferdig opptrykte like merkelapper som settes ved bildene; alle tar selv med dobbeltsidig tape.

 Vakter/åpningstider: 10 deltagere skal dele på å holde åpent og vi er to pr vakt. I utgangspunktet skal vi holde åpent fredager kl 12-17 og lørdager kl 11-18. Om noen etter eget ønske vil holde åpent andre dager f eks når det er spesielle aktiviteter på senteret, løser vi dette underveis. Siste tre søndager i desember er det søndagsåpent fra 14-18. Det er også åpent til kl. 22 fredag 12/12 og 20/12. Inger setter opp vaktliste som sendes pr mail til deltagerne. Alle deltagere må påregne minimum 3 vakter hver. Det er ønskelig at lokalet låses når det ikke er vakter til stede. Vaktmester kontaktes da for å ta opp/ned gittervegg. Mobilnummer til ledelse/vaktmester blir lagt i utstillingsperm sammen med øvrig informasjon.

 

Dette skal bli gøy!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-post: groenstokk@gmail.com

Tlf. 41928023

 

 

  

Glimt fra utstillingen 2013 i festsalen i Folkets Hus.

   

Utstillingen var vellykket og godt besøkt. Det ble også solgt en god del bilder og klubben fikk god tilbakemelding fra publikum. Her er noen smakebiter fra høstutstillingen tatt med mobilkamera:

Bilder av Ragnhild og Anita.

Harald*s

Laila*s

 

 

 

Rita*s bilder
 

 

 

May Brit*s bilder

Tanja*s glassarbeider

Are*s bider

Marit*s bilder

Hilda-Karin*s bilder

Linda*s bilde

Venke*s bilder

Wenche*s

Helga*s bilder

Sylvi*s bilder