Malekveld og styremøte 1. februar  2021!
 
Kjære medlemmer av Frei Maleklubb,
 
Den 21. september 2020, ble det avholdt ekstraordinært årsmøte. Det ble under ekstraordinært årsmøte vedtatt å legge ned Frei Maleklubb som organisasjon, grunnet manglende kandidater til styreverv. Frei Maleklubb vil da slettes som organisasjon/forening fra Brønnøysundregisteret og klubben kan da ikke lengre motta grasrotmidler og/eller andre former for kulturstøtte. Samtidig ble det vedtatt at klubben skal fortsette i en forenklet form og klubbens midler vil føres over til "nye" Frei Maleklubb. Mer informasjon kommer med protokoll for ekstraordinært årsmøte.
 
Avtroppende styre i Frei Maleklubb vil takke for tilbakemeldingene vi har fått fra klubbens medlemmer både per e-post og i besvarelse av spørreundersøkelsen på facebook-gruppen vår. Deres innspill har vært avgjørende for gårsdagens resultater og at klubben nå skal gjenoppstå i en forenklet form. 
 
Vil samtidig benytte anledningen til å informere om at aktiviteten med malekvelder gjenopptas, og første malekveld vil bli mandag 5.oktober kl. 18:00-21:00 i Bolghaugstua. Grunnet korona-restriksjoner vil det ikke være servering under malekveldene en stund fremover. Vi ber derfor om at de medlemmene som ønsker noe forfriskninger under malekvelden, benytter seg av medbrakt. 
 
Ser frem til å se dere igjen!
 
Vennlig hilsen
Anne Marie E. Valderaune
Avtroppende leder, Frei Maleklubb