Hurra!!

Frei maleklubb vil bestå, men i en ny og forenklet form -. Referat og orientering fra ekstraordinært årsmøte kommer snart!

Malekvelder se siden "Malekvelder".
Koronaregler overholdes!!


Første malekveld etter etter ekstraordinært årsmøte var i Bolghaugstua Forsamlingshus
5. oktober kl. 18.