Årsmøte 2021
Ny flat styreform:
Koordinatorgruppene så langt -


- Koordinatorgruppe drift:

1) Sissel Bergsnev 
E-post:
tlf. 92054141
Administrator for klubbens nettside,
samt facebookgruppe.
 
2) Inger Stokke– sekretær
E-post: groenstokk@gmail.com
Tlf. 41928023

3) Jorun Kvistnes
E-post: jorunkv@gmail.com 
tlf. 0047 952 69 221 (nå også i Spania) 

Drift har ansvar for lokaler, nøkler,
møtevirksomhet mm.


- Koordinatorgruppe økonomi:

1) Geir Atle Dale E-post: geirmonster@gmail.com tlf. 95769620
har ansvar for Frei maleklubb regnskap.

2) NN
Vara medlem har ansvar
for levering av rett regnskap/årlig revisjon.


- Koordinatorgruppe kurs:

1) Anne Marie Eian Valderaune
amvalderaune@gmail.com tlf. 95078817

2) NN

Har ansvar for å arrangere minimum et årlig kurs for klubbens medlemmer.


- Koordinatorgruppe utstilling:

1) Lena Bolgen Moltu
lena.moltu@gmail.com tlf. 93097002

2) NN

Har ansvar for å arrangere en årlig utstilling for Frei maleklubb eller Frei maleklubb i samarbeid med andre
kunstnere.

 
 
 _____________________________________________________________
 
? (Birthe Mathisen Storbukt
E-post: birthems@online.no
Tlf. 957 53 879) 
 
? (Trude Ersvik
trudes@hotmail.no

93491293)

 

 
Frei Maleklubb stiftet i 1985 - nyetablert i 2020

Formål:
Å fremme interesse for tegne og malekunst, skape grunnlag for at personer fra området, i sammarbeid med likesinnede, får utvikle og utøve sine ferdigheter.

Målsetting:
Frei maleklubb skal være et lag som tilrettelegger og samordner aktiviteter for klubbens medlemmer med tanke på:
Å sørge for lokaler, hvor medlemmene kan samles til faste tidspunkter.
Å tilrettelegge for, og arrangere kurser innenfor medlemmenes interessefelt.
Å arrangere minst en felles utstilling pr. år.