Malekurs med Oddrun Øfsti Brandsæter
6. 7. og 8. april 2018 (12 timer)
i Bolghaugstua på Frei