Sommeravslutningen gikk i 2017 til Stavneset Fyr på Averøy