En glad gjeng på tur!
Sommeravslutning 2017:
Anita, Ritha, Inger og Hilda-Karin